BIGMAT home of builders

MEDOP

Tí, ktorí sa o Vás starajú

Ing. Juraj Opálený

Konateľ

mobil: 0905 935 139
email: jurajopaleny@medopstrechy.sk

Jeho záľuba v stavebníctvo sa začala črtať na strednej škole, kde nadobudol elementárne stavebné zručnosti a orientáciu v stavebných výkresoch. Naplno sa ukázala už počas štúdia na VŠ, kedy začal spolupracovať s otcom v oblasti strešných krytín a riešení šikmých striech. Juraj Opálený je pilierom spoločnosti MEDOP, stmeľujúcim prvkom po personálnej stránke a súčasne garantom po odbornej stránke. Neoceniteľné je jeho marketingové uvažovanie, vďaka čomu uzrelo svet množstvo zaujímavých projektov a inovatívnych služieb. Je členom predstavenstva BigMat Slovakia. Je kontaktnou osobou pre výrobcov a dodávateľov a zabezpečuje plynulý chod firmy aj po ekonomickej stránke.

Matúš Dura

Obchodný manažér

mobil: 0917 653 889
email: matusdura@medopstrechy.sk

Má dohľad a prehľad o všetkých zákazníkoch spoločnosti. Riadi a vykonáva obchodné aktivity. Pracuje so zákazníkom vo všetkých fázach spolupráce: od zamerania stavby, výpočet spotreby materiálu, cez tvorbu cenových ponúk až do realizačnej fázy. Je v pravidelnom kontakte so zákazníkmi spoločnosti MEDOP pred, počas, ale aj po ukončení realizácie. Vytvára vzťahy s realizačnými firmami a pokrývačmi. Stará sa o dobré meno spoločnosti vlastným prístupom i prístupom ľudí, ktorých riadi. Vždy vie, o čom hovorí. A pre každú situáciu nájde riešenie. Je praktický a racionálny a v každej situácii sa vie vynájsť. Pre majiteľov, zákazníkov, obchodných partnerov i kolegov je spoľahlivým pilierom spoločnosti. Má rád ľudí a prácu s nimi.

Adriana Csámpayová

Zákaznícky servis

mobil: 0917 241 601
email: adrianacsampayova@medopstrechy.sk

Je prvou osobou, ktorú počujete, keď zatelefonujete do spoločnosti MEDOP a prvým človekom, ktorého uvidíte, keď vstúpite do kamennej predajne MEDOP na Novozámockej v Nitre. Jej úlohou je riešiť požiadavky zákazníkov. Je zástupkyňou nežného pohlavia, ale technicky na rovnakej úrovni ako jej kolegovia. Tvorí cenové ponuky, počíta spotrebu materiálu na strechu, pripravuje zmluvy, komunikuje so skladom a s dodávateľmi. Koordinuje aktivity a je v permanentnom styku so zákazníkom. Je platný a uznávaný člen tímu.

Iveta Krajčová

Zákaznícky servis

mobil: 03765 41 241
email: ivetakrajcova@medopstrechy.sk

Norbert Tóth

Realizácie / stavbyvedúci

mobil: 0905 643 472
email: norberttóth@medopstrechy.sk

 

Ján Trajtel

Skladník

Nájdete ho v sklade. Prijíma a vydáva tovar, je zodpovedný zakaždú položku v sklade. Stará sa o technické stav strojov a náradia.

Milan Uharček

Šofér

Pozná každú stavbu, zásobuje ju tovarom. Zabezpečuje plynulý tok materiálu na stavbu a zvoz materiálu zostavby.